Doświadczenie

Kierowałem projektami, brałem czynny udział w pracach projektowych i byłem współautorem publikacji dla sektora publicznego, m.in.:
 • Badanie w ramach projektu naukowego: Kontrproduktywne organizacje. Jak i kiedy firmy niszczą wydajność swoich pracowników.
 • Analiza potencjału absorpcyjnego podmiotów działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie wdrażania nowych technologii
 • Badanie potrzeb informacyjnych w zakresie skutecznego monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020
 • Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw żywności
 • Analiza potencjału naukowo-badawczego regionu w kontekście przygotowania i wdrożenia regionalnego programu interdyscyplinarnych badań w obszarze inteligentnych specjalizacji
 • Szkolenia na temat przyjmowania turystów z rynków: chińskiego, japońskiego i indyjskiego dla Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Opracowanie: Standardy zarządzania klastrem dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Analiza wybranych źródeł informacji oraz opracowanie dobrych praktyk, propozycji standardów zarządzania klastrem i wskaźników spełnienia standardów oraz instrukcji stosowania standardów
 • Standardy obsługi klienta w sądownictwie powszechnym dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Prezentowałem wyniki badań, analiz na konferencjach, spotkaniach grup eksperckich, m.in. na konferencji Agrotravel w zakresie skutecznych metod promocji w turystyce wiejskiej.

Kierowałem wieloma projektami dla sektora komercyjnego, m.in.:
 • Analiza poziomu zainteresowania detektorami substancji chemicznych i biologicznych
 • Badanie losów absolwentów szkół średnich i wyższych kształcących kadry dla turystyki
 • Rozpoznanie opinii gości lokali gastronomicznych i opinii restauratorów na temat zakazu palenia w lokalach
 • Szacowania potencjału rynku gazu ziemnego oraz określenie popytu na gaz ziemny w ramach poszczególnych segmentów
 • Hormonalna antykoncepcja doustna – Studium zachowań pacjentów.
 • Klimat inwestycyjny w Polsce dla Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Badanie klientów instytucjonalnych usług listowych i reklamowych dla Poczty Polskiej
 • Badanie popytu na usługi nowego terminala kontenerowego dla przewoźnika intermodalnego
 • Segmentacja Klientów banku detalicznego na potrzeby strategii 2014-2017
 • Opracowanie Standardów Jakości Obsługi dla banku detalicznego
 • Ocena warunków i jakości życia mieszkańców województwa pomorskiego i ich postrzeganie przyszłości
 • Badanie relacji biznesowych i poziomu zadowolenia ze współpracy z narodowym operatorem
 • Analiza jakości obsługi w sieciach salonów samochodowych wybranych marek
 • Stworzenie Księgi standardu jakości obsługi pacjenta dla renomowanej kliniki ortopedycznej

Skontaktuj się ze mną

Doświadczenie zawodowe:
Wiceprezes Zarządu Quality Watch Sp z o.o.

Quality Watch to firma dostarczająca gotowe rozwiązania w zakresie standardów obsługi klienta, zarządzania jakością, customer experience management, customer journey i customer intelligence.

Członek Zarządu Bluehill Sp z o.o.

Dostawca usług posiadający kompetencje, wiedzę i wieloletnie doświadczenie doradcze, badawcze, szkoleniowe, wdrożeniowe, organizacyjne i operacyjne dla sektora publicznego.

Dyrektor ds. rozwoju rynku Cron SP. z o.o. (sektor IT)

Zakres realizowanych obowiązków:

– koordynacja prac nad rozwojem nowego produktu informatycznego, szacowanie szans rynkowych dla nowego produktu,

– analiza otoczenia konkurencyjnego,

– budowanie relacji z potencjalnymi klientami,

– przygotowywanie planów marketingowych i sprzedażowych,

– współpraca z działem handlowym, działem produkcji i kooperantami,

– negocjowanie warunków kontraktów, ustalanie cen i propozycji ofertowych dla Klientów,

– poszukiwanie i analizowanie nowych obszarów biznesowych.

Dyrektor Departamentu Badawczego w Instytucie Badania Opinii i Rynku Pentor (Firma przejęta przez TNS Kantar)

Zakres realizowanych obowiązków:

– przygotowywanie i realizacje budżetu i planów sprzedażowych departamentu,

– kierowanie zespołem Project Managerów,

– kształtowanie relacji z klientami i podwykonawcami projektów,

– rozliczanie projektów i pracy Project Managerów,

– współpracy projektowa z Research International (centralą i oddziałami w różnych częściach świata).

Kierownik Zespołu Badawczego w Instytucie Badania Opinii i Rynku Pentor (Firma przejęta przez TNS Kantar)

Zakres realizowanych obowiązków:

– budżetowanie i realizacja planów sprzedażowych departamentu,

– kierowanie zespołem Project Managerów (4 osób),

– aktywne pozyskiwanie klientów,

– współpraca w ramach projektów międzynarodowych,

– przygotowanie raportów dla zarządu.

Konsultant w Agencji Marketingowej BCMM Sp. z o.o.