Współpraca

Obszary biznesowe, w których mogę Cię wesprzeć:
 • strategia i nowe modele sprzedaży,
 • jakość obsługi i standardy obsługi klienta,
 • ewaluacje projektów,
 • analiza wartości dla klienta,
 • konsulting badawczy, segmentacja klientów, potrzeby klientów,
 • studia wykonalności,
 • nowe zasady współpracy z partnerami biznesowymi,
 • usprawnienie procesów

Jestem zwolennikiem budowania determinującej przychody i zyski lojalności klienta jako kategorii totalnej, dla której ma znaczenie wszystko i zawsze.

 

Customer Experience

 • Customer Journey Map Doradcy / Handlowca – mapowanie procesów, ścieżek codziennej pracy i działań które stanowią love pointy, pain pointy w modelu CJM
 • Customer Journey Map Klienta – mapowanie procesów, ścieżek kontaktu klienta z marką / usługą. Love pointy, pain pointy w modelu CJM
 • Budowanie strategii i działań Customer Experience w zgodzie ze strategią firmy
 • Badania pomiaru efektywności działań Customer Experience wdrożonych w organizacji

Analizy rynku

 • gromadzenie i analizowanie informacji zewnętrznych oraz wewnętrznych w celu dostarczenia cennych informacji na potrzeby podejmowania strategicznych decyzji
 • segmentacja rynku, klientów wraz z analizą szans na rozwój biznesu w obszarach, kategoriach produktowych
 • wprowadzenie nowej marki, zmiana marki, analiza szans rynkowych przy uwzględnieniu komponentów marketingu mix
 • badanie jakości obsługi w kanałach tradycyjnych i kanałach nowoczesnych
 • satysfakcja pracowników, współpracowników i klientów
 • badanie i analiza procesów

Sprzedaż

 • analiza efektywności modeli sprzedaży i kanałów sprzedaży
 • opracowanie modeli sprzedaży w kanałach i segmentach klientów
 • optymalizacja procesów sprzedaży, komunikacji z klientem
 • opracowanie narzędzi wspierających sprzedaż produktów, np. one pager dla doradcy, handlowca
 • analiza fraudów w ramach programów lojalnościowych
 • analiza umów, upraszczanie umów kierowanych do klientów, również zmiana zapisów prawnych umów
 • opracowanie strategii wdrożenia produktu na rynek
 • szkolenia w zakresie modeli sprzedażowych, rozmów z klientem, obsługi klienta
Podstawą moich umiejętności jest doświadczenie zawodowe, wiedza zdobyta przy realizacji projektów, ale również solidne wielokierunkowe wykształcenie.:
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, kierunek: The International MBA „Agribusiness Management”
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Administracja
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, kierunek: Zarządzanie